facebook zalo

Lộ trình khoá học

Từng bước đến thành công

Chuong 1

(XDTH) CHƯƠNG 1: ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG

Giúp Học viên có được những tư duy đúng đắn về kiếm tiền, về xây kênh , có động lực, có kế hoạch và sẵn sàng để bắt đầu hành trình xây kênh
Xem chi tiết >
Chuong 2

(XDTH) CHƯƠNG 2 : HIỂU VỀ NỀN TẢNG

Giúp học viên hiểu về thuật toán và luật của nền tảng tiktok từ đó tránh được những vi phạm không đáng có
Xem chi tiết >
Chuong 3

(XDTH) CHƯƠNG 3: ĐỊNH VỊ CÁ NHÂN VÀ CHỌN LỰA Ý TƯỞNG XÂY KÊNH

Giúp học viên có thể định vị được thương hiệu cá nhân trong tệp khách hàng đã chọn khi xây kênh, chọn được tệp KH tiềm năng và xác định được giá trị mà kênh tiktok mang lại cho khách hàng. Đồng thời lựa chọn được ý tưởng xây kênh WIN
Xem chi tiết >
Chuong 4

(XDTH) CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NỘI DUNG, TẠO RA CONTENT VÔ HẠN CHO KÊNH TIKTOK

Giúp học viên xây dựng được kế hoạch phát triển nội dung một cách sáng tạo phục vụ mục đích kinh doanh và kiếm tiền
Xem chi tiết >
Chuong 5

(XDTH) CHƯƠNG 5: QUAY DỰNG VÀ CHỈNH SỬA VIDEO

Giúp học viên biết cách quay video, biết cách chỉnh sửa để tạo thành một video thu hút giúp video dễ dàng lên xu hướng
Xem chi tiết >
Chuong 6

(XDTH) CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG, QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT KÊNH

Giúp học viên biết cách xây dựng một kênh tiktok hiệu quả
Xem chi tiết >
Chuong 7

(XDTH) CHƯƠNG 7: CHUYỂN ĐỔI FOLLOW THÀNH TIỀN

Giúp chuyển đổi những follow thành tiền
Xem chi tiết >
Chuong 8

(XDTH) CHƯƠNG 8: QUẢN TRỊ RỦI RO

Giúp học viên kiểm soát và quản trị được rủi ro đồng thời có những phương án xử lý trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân trên tiktok tránh mất tiền
Xem chi tiết >