facebook zalo

Lộ trình khoá học

Từng bước đến thành công

1

(TTLK) CHƯƠNG 1: CHUẨN BỊ NỀN TẢNG

Hiểu bản chất của nghề tiếp thị liên kết và hiểu nền tảng tiktok như: Hiểu luật của tiktok và thuật toán của tiktok
Xem chi tiết >
d48a8fcf006dab33f27c

(TTLK) CHƯƠNG 2: CHỌN NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM LÀM TIẾP THỊ LIÊN KẾT VÀ MỞ GIỎ HÀNG

Biết cách chọn được ngành hàng và sản phẩm để làm tiếp thị liên kết thành công. Đồng thời biết cách tạo các tài khoản cần thiết như tiktok, tiktok seller một cách chuẩn chỉnh ngay từ đầu và mở giỏ hàng để làm tiếp thị liên kết
Xem chi tiết >
f5b3e640d5ce7e9027df

(TTLK) CHƯƠNG 3: TÌM KIẾM VÀ TẠO LẬP NGUỒN VIDEO VÔ HẠN

Biết cách tìm kiếm các nguồn video, các nguồn ý tưởng không giới hạn để làm kịch bản video đồng thời làm chủ được kỹ năng xây dựng kịch bản video có tỷ lệ chuyển đổi cao
Xem chi tiết >
3fa8d9eecc60673e3e71

(TTLK) CHƯƠNG 4: ĐĂNG VIDEO TỐI ƯU ĐỂ VIDEO DỄ DÀNG LÊN XU HƯỚNG

Biết thao tác đăng video và những lưu ý, kỹ thuật khi đăng video để tận dụng nguồn trafic khổng lồ từ tiktok giúp video dễ dàng lên xu hướng
Xem chi tiết >
78263f6434ea9fb4c6fb

(TTLK) CHƯƠNG 5: TĂNG TRƯỞNG DOANH THU NHỜ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT KÊNH BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Biết cách đọc các chỉ số trên kênh để từ đó tối ưu và tăng trưởng doanh thu bán hàng trên kênh và có phương án xử lý các rủi ro tiềm tàng trong quá trình làm tiếp thị liên kết trên tiktok
Xem chi tiết >
5870252020ae8bf0d2bf

(TTLK) CHƯƠNG 6: TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP VỚI NGHỀ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Cung cấp cho học viên 5 giải pháp để tăng trưởng thu nhập với nghề tiếp thị liên kết
Xem chi tiết >