facebook zalo

Lộ trình khoá học

Từng bước đến thành công

Rectangle 20 4

(GSCB) – CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU & TRIỂN VỌNG TRỞ THÀNH KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT THỰC CHIẾN

Giải quyết các lo lắng về định hướng nghề nghiệp của bạn. Mục đích để giúp các bạn sinh viên mới ra trường và các kỹ sư mới đi làm được thành thạo với các nghiệp vụ Tư vấn giám sát
Xem chi tiết >
Rectangle 20 5

(GSCB) – CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM THỰC TẾ VÀ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT PHẦN NGẦM

Hiểu được trình tự các công việc theo diễn biến thực tế thi công tại công trường và cách thức giám sát các công việc của các hạng mục: - Cọc khoan nhồi và tường vây; - Cọc ép; - Thí nghiệm cọc; - Hầm; - Phần móng
Xem chi tiết >
Rectangle 20 6

(GSCB) – CHƯƠNG 3: KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM THỰC TẾ VÀ NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT PHẦN KẾT CẤU THÂN

Hiểu được trình tự các công việc theo diễn biến thực tế thi công tại công trường và cách thức giám sát các công việc của các phần: - Cốp pha; - Cốt thép; - Bê tông
Xem chi tiết >