facebook zalo

Lộ trình khoá học

Từng bước đến thành công

Chuong 1 e1696241141579

(BIM30) – CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU ĐỂ TRỞ THÀNH KỸ SƯ DỰNG HÌNH BIM

- Học viên hiểu được là phải học những gì, trang bị những kỹ năng và kiến thức gì để có thể trở thành một kỹ sư dựng hình BIM chuyên nghiệp. - Học viên sở hữu được lộ trình tổng thể để có thể phát triển công việc trong lĩnh vực BIM - Học viên nắm được các kiến thức và khái niệm cơ bản trong lĩnh vực BIM
Xem chi tiết >
Chuong 2

(BIM30) – CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM BIM – REVIT

Học viên sẽ làm được các công việc sau: - Làm chủ được các kiến thức cơ bản và các công cụ chính của phần mềm Revit, các bước chuẩn bị để triển khai mô hình BIM. - Thành thạo cách thức view, xem, khai thác thông tin từ mô hình BIM đã có. - Hiểu được về các loại định dạng file khi làm việc với phần mềm Revit - Thành thạo việc triển khai file hệ tọa độ lưới trục của một dự án bất kỳ bằng phần mềm Revit
Xem chi tiết >
Chuong 3

(BIM30) – CHƯƠNG 3: TẠO DỰNG MÔ HÌNH BIM KẾT CẤU BÊ TÔNG VỚI REVIT

Học viên sẽ làm được các công việc sau: - Thành thạo kỹ năng cơ bản về đọc bản vẽ xây dựng cho phần Kết cấu - Thành thạo việc triển khai mô hình BIM 3D - phần Kết cấu bê tông cho các dự án tương tự bằng phần mềm Revit + Cọc và móng + Dầm + Sàn + Thang bộ, Ram dốc
Xem chi tiết >
Chuong 4

(BIM30) – CHƯƠNG 4: TẠO DỰNG MÔ HÌNH BIM KIẾN TRÚC VỚI REVIT

Học viên sẽ làm được các công việc sau: - Thành thạo kỹ năng cơ bản về đọc bản vẽ xây dựng cho phần Kiến trúc - Thành thạo việc triển khai mô hình BIM 3D - phần Kiến trúc cho các dự án tương tự bằng phần mềm Revit + Tường xây + Sàn + Trần + Vách kính + Cửa sổ, cửa đi lại + Cầu thang, lan can
Xem chi tiết >
Chuong 5

(BIM30) – CHƯƠNG 5: TẠO DỰNG MÔ HÌNH BIM CƠ ĐIỆN VỚI REVIT

Học viên sẽ làm được các công việc sau: - Thành thạo kỹ năng cơ bản về đọc bản vẽ xây dựng cho các hệ thống Cơ điện chính cho các bộ môn. - Thành thạo triển khai mô hình BIM 3D - phần Thang máng cáp hệ thống Điện động lực cho các dự án tương tự bằng phần mềm Revit - Thành thạo triển khai mô hình BIM 3D - phần Ống thông gió hệ thống Điều hòa thông gió cho các dự án tương tự bằng phần mềm Revit - Thành thạo triển khai mô hình BIM 3D - phần Ống cấp thoát nước tuyến chính, phòng bơm hệ thống Cấp thoát nước cho các dự án tương tự bằng phần mềm Revit
Xem chi tiết >
Chuong 6

(BIM30) – CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT NỘI DUNG HỌC VÀ KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC

Phần này sẽ giúp cho học viên các công việc sau: - Hệ thống và tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của khóa học. - Tự đánh giá và ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học được trong khóa học sau bài kiểm tra.
Xem chi tiết >