facebook zalo

Lộ trình khoá học

Từng bước đến thành công

Chuong 1 1

(B-LEADER) – CHƯƠNG 1: CHÂN DUNG NGƯỜI QUẢN LÝ BIM CHUYÊN NGHIỆP

- Học viên hiểu được là phải học những gì, trang bị những kỹ năng và kiến thức gì để có thể trở thành một Quản lý và điều phối BIM chuyên nghiệp. - Học viên sở hữu được lộ trình tổng thể để có thể phát triển công việc trong lĩnh vực BIM
Xem chi tiết >
Chuong 2

(B-LEADER) – CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIM CHUYÊN SÂU TRÊN PHẦN MỀM REVIT (LOD 300++)

Học viên sẽ thành thạo các công việc sau: Xây dựng mô hình BIM có mức độ chi tiết cao LOD - Level of Development từ 300 trở lên cho các hạng mục trong dự án: Mô hình BIM chuyên sâu cho hạng mục Kết cấu cốt thép Mô hình BIM chuyên sâu cho hạng mục Kiến trúc Mô hình BIM chuyên sâu cho hạng mục Cơ điện
Xem chi tiết >
Chuong 3 1

(B-LEADER) – CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BIM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THIẾT KẾ, QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG

Học viên sẽ thành thạo các công việc sau: - Thống kê khối lượng từ mô hình BIM cho các hạng mục Kết cấu, Kiến trúc và Cơ điện. - Thiết lập các family Revit dạng ghi chú, ký hiệu, tag cho tất cả các hạng mục Kết cấu, Kiến trúc và Cơ điện. - Layout và xuất các bản vẽ 2D từ mô hình BIM cho các hạng mục Kết cấu, Kiến trúc và Cơ điện.
Xem chi tiết >
Chuong 4 1

(B-LEADER) – CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NHÓM BIM CHUYÊN MÔN HIỆU QUẢ

Học viên sẽ thành thạo các công việc sau: - Xây dựng kế hoạch triển khai: Phân quyền, thiết lập làm việc nhóm, Quản lý & xử lý cảnh báo BIM, thiết lập tính toán khối lượng - Tạo family kết cấu (móng, cột, cầu thang), thiết lập template Kết cấu, quản lý chất lượng BIM kết cấu - Tạo family kiến trúc (cột, nội thất, cửa sổ, cửa đi lại), thiết lập template kiến trúc, quản lý chất lượng BIM kiến trúc - Tạo family cơ điện (giá đỡ ống, van, phụ kiện ống, phụ kiện thang máy cap), thiết lập template cơ điện (điện, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, PCCC), quản lý chất lượng BIM cơ điện
Xem chi tiết >
Chuong 5

(B-LEADER) – CHƯƠNG 5: ĐIỀU PHỐI VÀ QUẢN LÝ TRIỂN KHAI BIM TỔNG THỂ CHO DỰ ÁN

Học viên sẽ thành thạo các công việc sau: - Thiết lập kế hoạch triển khai BIM cho dự án (lựa chọn nội dung áp dụng BIM, xây dựng quy trình triển khai BIM, xây dựng môi trường CDE..) - Thiết lập môi trường dữ liệu chung CDE (Thiết lập cấu trúc, thiết lập phân quyền) - Kiểm soát mô hình BIM và quản lý xung đột va chạm bằng phần mềm Naviswork
Xem chi tiết >
Chuong 6 1

(B-LEADER) – CHƯƠNG 6: KIẾN TẠO KỸ SƯ QUẢN LÝ BIM THỰC CHIẾN

Học viên sẽ làm chủ các kỹ năng làm việc với con người: - Cách tuyển chọn người phù hợp - Cách đào tạo, huấn luyện và kèm cặp người bên dưới - Đọc và phân tích báo cáo hiệu quả - Thuyết trình và chủ trì cuộc họp - Viết văn bản hồ sơ, thư kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật - Giao việc và quản lý công việc hiệu quả - Tạo động lực
Xem chi tiết >